Τεχνική Υποστήριξη

Η Linos Real Estate βρίσκεται σε διαρκή και ουσιαστική συνεργασία με μια ομάδα έμπειρων μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων με σκοπό να παρέχει τις κατάλληλες συμβουλές & να αναλαμβάνει υπεύθυνα όλες τις αναγκαίες αυτοψίες, διερευνήσεις σε πολεοδομίες, εκδόσεις πιστοποιητικών, τακτοποιήσεις, νομιμοποιήσεις, εκδόσεις αδειών κ.α.

Σκοπός μας είναι οι πελάτες μας να απαλλάσσονται, όσο το δυνατόν γίνεται, από χρονοβόρες διαδικασίες & περιττά έξοδα, ιδίως για θέματα που δεν οφείλουν/μπορούν να γνωρίζουν.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.